Monday, October 09, 2006

ความซับซ้อนของชีวิต

เคยถามตัวเองไหมว่า...
ต้องการอะไร..ในชีวิต
สำหรับตัวตน..ถามตนเองอยู่เสมอ
...
คือ การแสวงหา..หาบางสิ่งบางอย่าง
ที่เข้ามาเติมเต็ม..
คือความรัก...คือความเข้า..หรือคืออะไร
บอกตนเองอย่างไม่ชัดแจ้งนัก
...
ลมหายใจและลึกลงไปแห่งจิตนั้น
ซับซ้อนยิ่งนัก...กับชีวิต
ว่าที่มีลมหายใจและประคองอยู่ทุกวันนี้...
เพื่ออะไร..และคืออะไรกันนะ...

วันนี้ที่ทำอะไรมากมาย...เราต้องการการยอมรับหรือ
ยอมรับไปเพื่ออะไร...
ได้มาแล้ว..แต่นั่นก็ยังไม่ใช่..และไม่ใช่
แล้วอะไร คือ ใช่ในคำตอบ ที่วนไปมาในจิตและห้วงคำนึง

ชีวิตคนเรานั้นแปลกมาก...แปลกที่ซับซอน..จะมากน้อย..ขึ้นอยู่กับ "บุคคลนั้น"
แปลก..แต่ก็มหัศจรรย์..กับสิ่งต่างๆที่มีเกิดให้ได้รับรู้...
วันนี้...คำถามก็ยังคงวนและเวียนอยู่..
ว่า..เราต้องการอะไรในชีวิต
และมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home