Tuesday, October 10, 2006

จิต..ใจแปลก...อีกแล้ว
กับการมอง "จิต"...ในวันนี้
ไม่นิ่ง...เลย
...
คืออะไร ที่เป็นสิ่งทำให้ "จิต"...เป็น
ความว้าวุ่น หรือสิ่งเร้า
แล้วอะไร คือ สิ่งเร้า...ที่เราจำต้องขจัดออกไป "ไม่"...
นิ่งๆ...
บอกตนเอง
รวบรวม...พลังที่มีอยู่แห่งภายในตน
กลับมาอีกครั้ง...
กับความเบิกบาน...ในจิตใจ

1 Comments:

At 10:01 AM , Blogger ฟ้าฤดูร้อน said...

ชอบเรื่องนี้จังค่ะ
จาก nattaporn from multiply นะคะ

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home