Tuesday, April 01, 2008

โดน


โดน...
โดน ด้วยความโง่...ที่รู้ แต่ไม่เท่าและไม่ทัน กลับเป็นการรู้ "ตาม"
โดน..เพราะหลง... เข้าไปในที่บางแห่ง
หาทางออกไม่ได้...
เมื่อคลำทาง...มา หันกลับไปดู
เรานี้ช่างเป็น "ผู้โง่" เหลือเกิน...
ที่โดนบางสิ่งบางอย่าง...ผลักและดันไป กระทำสิ่ง...ที่โง่เขลายิ่ง...
"ความขี้เกียจ ขี้คร้านอ่อนแอ
เหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายจงพากันทราบไว้...
ความมักง่าย ความโยกคลอนเอนเอียง
มีแต่กิเลสตบต่อยให้เอนเอียง...
ให้ล้มลุกคลุกคลานทั้งนั้น
ไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็นเช่นนั้น..."

นี่เป็นคำสอนของหลวงตา...ที่สะท้อนผ่านเข้ามาใน "สัญญา"..

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home