Tuesday, April 01, 2008

คือ ความเบื่อหน่าย
ความเบื่อหน่าย...


การเกิด...นั้นเป็นทุกข์

เรานั้นยังต้องเวียนวายตายเกิดเป็นอีกกี่ครั้งกี่หนนะ... ความครึ่งหลับครึ่งตื่น ระหว่างความเป็นไปในทุกวัน กับเป้าหมายแห่งการเดินทาง ฉันรู้สึกถึงความแตกต่าง ที่พยายามให้กลมกลืน ต่อความเป็นไปในรอบด้าน ความไม่เหมือนหรือความต่าง ที่สุดแล้วก็ล้วนคือสิ่งเดียวกันมิใช่หรือ


ความเบื่อหน่าย ต่อสิ่งต่างๆ รอบด้าน คนปกติมองว่าผิดปกติ

คนปกติมองว่า ความเป็นไปอย่างที่คนอื่นๆ เป็นไปนั้น... คือความปกติ

แล้วความปกติของฉันนั้นอยู่ตรงไหน


ครูได้เคี่ยวเข็ญ...ฉัน..ให้อาการบ้าๆ ที่คนปกติเขาเรียกว่า อาการปกติหายไป...

ฉันมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น แต่บางครั้งก็ยังงงๆ จะวางตนเองไว้ตรงไหน ในความปกติของคนปกติ


บางครั้งก็ไม่แน่ใจ...


ความเบื่อหน่ายทำให้ฉัน...ตัดสินใจลบข้อมูล "ส่วนตน" ทิ้งไป

เพราะช่างไร้ประโยชน์ และคุณค่า อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า

ให้รู้ตัว...ว่า ณ ขณะนี้ทำอะไรอยู่...


เท่านั้นเอง...

พอหรือเปล่า

4 Comments:

At 9:36 PM , Blogger Kijar said...

See please here

 
At 9:38 PM , Blogger Fenrisar said...

See please here

 
At 1:26 AM , Blogger Zololkis said...

See Please Here

 
At 5:14 AM , Blogger Guhn said...

See Please Here

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home