Sunday, July 05, 2009

ภูมิรู้...ภูมิธรรม


เข้าใจแล้วว่า...
"ความ" ในเนื้อที่พยายามสื่อ
ทำไม...ผู้คนจึงไม่เข้าใจ
นั่นน่ะ เพราะขึ้นอยู่กับ...
"ภูมิรู้...ภูมิธรรม"...
ยิ่งละเอียดขึ้น...วงก็จำกัดน้อยลง
เหลือ...ผู้มานั่งล้อมวงเพียงไม่มาก
นี่แหละ คือ ตะแกรงร่อน...อย่างหนึ่ง

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home