Sunday, August 20, 2006

การเดินทาง...แห่งกาลเวลา


การเดินทางแห่งกาลเวลา...
ในห้วงอารมณ์หนึ่งที่อยากบันทึก...ภาพ
แห่งรอย...ชีวิตที่ก้าวเดิน...ไป
ด้วยหัวใจรัก...
ที่ทั้งบอบช้ำ...และ...เริงร่า
สลับกันไปตามห่วงอารมณ์