Sunday, July 05, 2009

ภูมิรู้...ภูมิธรรม


เข้าใจแล้วว่า...
"ความ" ในเนื้อที่พยายามสื่อ
ทำไม...ผู้คนจึงไม่เข้าใจ
นั่นน่ะ เพราะขึ้นอยู่กับ...
"ภูมิรู้...ภูมิธรรม"...
ยิ่งละเอียดขึ้น...วงก็จำกัดน้อยลง
เหลือ...ผู้มานั่งล้อมวงเพียงไม่มาก
นี่แหละ คือ ตะแกรงร่อน...อย่างหนึ่ง

Wednesday, July 01, 2009

คือความคิดถึงที่ไม่ติดยึด

นึกถึง... บทเพลงภาวนา NO COMING ,NOGOING
ไม่มีการมาและการจากไป...
ทุกห้วงแห่งลมหายใจเข้าและออก...
ยังตราตรึงอยู่...นั่น คือ พุทธะ
การรู้ตื่น แห่งความเบิกบาน...

เช้ามืด...
แสงแห่งรุ่งอรุณยังไม่สาดส่อง
ความคำนึงปรากฏทันทีที่รู้ตัว
พร้อมลมหายใจเข้าและออก