Saturday, April 11, 2009

ข่ายแห่งทฤษฎี

ที่มาภาพ
--------------------------
บทที่ ๕๙
ข่ายแห่งทฤษฎี
---------------
สวนมะม่วงของท่านชีวะกะมีพื้นที่กว้างขวางและสงบร่มรื่น ภายในสวนมีกุฏิหลังเล็กๆ สำหรับภิกษุณีปลูกสร้างกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
เย็นวันหนึ่งภิกษุณีสาวชื่อสุภา ต้องการมาสนทนาปัญหาธรรมกับพระบรมศาสดา เมื่อเสร็จกิจบิณฑบาตรจึงเดินทางกลับสวนมะม่วง
ในระหว่างทางเปลี่ยว มีชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นฉับพลัน ยืนขวางทางท่านอยู่ ภิกษุณีรู้สึกถึงความไม่ประสงค์ดีของชายหนุ่มคนนี้
จึงกำหนดลมหายใจเพื่อควบคุมสติอารมณ์ให้สงบแจ่มใส ภิกษุณีสุภาจ้องตาชายหนุ่มพร้อมกับกล่าวว่า
...
"ฉันเป็นภิกษุณีผู้เจริญรอยตามมรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้โปรดหลีกทางเถิด ฉันจะได้เดินกลับสู่สำนักภิกษุณี"
ชายผู้นั้นกล่าวว่า "เธอยังสาวและสวยมากด้วย ทำไมจึงปล่อยชีวิตตัวเองให้เปล่าประโยชน์ด้วยการโกนหัว
และนุ่มห่มผ้าเหลืองเช่นนี้ ทำไมจึงต้องใช้ชีวิตเยี่ยงนักพรตเช่นนี้ ฟังให้ดีนะ แม่สาว
รูปทรงอันน่ารักของเธอควรห่อหุ้มด้วยผ้าสาหรีไหมจากกาสี ทำไมหนอฉันจึงไม่เคยเห็นหญิงงามเช่นเธอมาก่อน
ฉันจะทำให้เธอได้รู้จักกับความสุขทางกาย มากับฉันสิ"
ภิกษุณีสุภายังคงเยือกเย็น "จงอย่าพูดโง่ๆ เช่นนั้นฉันแสวงหาความสุขในชีวิตแห่งความหลุดพ้นและการตรัสรู้
กามคุณทั้ง ๕ มีแต่จะนำไปสู่ความทุกข์ ขอให้ฉันผ่านทางเถิด ฉันจะขอบคุณในความเข้าใจดีของเธอ"
แต่ชายผู้นั้นปฏิเสธ "ดวงตาของเธอช่างงามเสียเหลือเกิน ฉันไม่เคยเห็นดวงตาอันงามเช่นนี้มาก่อน
อย่าคิดว่าฉันโง่พอที่จะปล่อยเธอไป เธอจงมากับฉันเสียโดยดี"
ชายผู้นั้นตรงเข้าฉุดภิกษุณีสุภา แต่นางก้าวหลบทันเสียก่อน แล้วกล่าวว่า
...
"โปรดอย่าแตะต้องตัวฉัน เธอต้องไม่ล่วงละเมิดต่อภิกษุณี
เพราะฉันเหนื่อยหน่ายต่อชีวิตที่หนักอึ้งด้วยความอยากและความเกลียดชัง
ฉันได้เลือกวิถีชีวิตแห่งการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ เธอบอกว่าดวงตาของฉันงดงาม
ดีล่ะฉันจะควักดวงตาคู่นี้ให้เธอ ยอมตาบอดเสียยังดีกว่ายอมให้เธอย่ำยี"
เสียงของภิกษุณีสุภาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว
...
ชายผู้นั้นถึงกับชะงัก เขารู้ว่านางภิกษุณีสามารถทำได้อย่างที่พูด
เขาก้าวถอยหลัง...
ภิกษุณีสุภากล่าวสืบไปว่า
...
"จงอย่าให้ตัณหาเป็นเหตุให้เธอก่ออาชญากรรม
เธอไม่รู้ดอกหรือว่า พระเจ้าพิมพิสารทรงออกกฏหมายว่า
หากผู้ใดทำร้าย สมาชิกสงฆ์ของพระพุทธเจ้า
ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษอย่างสาหัส
หากเธอไม่ประพฤติตัวให้เหมาะสม
หากเธอทำลายพรหมจรรย์หรือทำลายชีวิตของฉัน
เธอจะถูกจับลงทัณฑ์"
ทันใดนั้น...
ชายหนุ่มเริ่มรู้สึกตัว เขาเห็นแล้วว่าตัณหาอันมืดบอด
สามารถนำไปสู่ความทุกข์ทรมาณได้
เขาหลีกทางให้ภิกษุณีเดินผ่านไปแล้วกล่าวตามหลังนางว่า
...
"โปรดยกโทษให้ฉันเถิดท่านภิกษุณี ข้าพเจ้าหวังว่า
ท่านจะได้บรรลุจุดหมายในทางธรรมของท่าน"
-----------------------------
จาก คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ เล่ม๓
หน้า ๒๙-๓๑

Monday, April 06, 2009

สังฆานุสติ

บทที่ว่าด้วยพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ...
หวนนึกถึง "องค์พระคุลีมาร" หรือพระอหิงสกะ ...ในบทที่ว่า

"ความเจ็บปวดของท่านในวันนี้
สามารถชำระล้าง...ความเจ็บปวดทั้งปวงในอดีต
การทนยอมเจ็บปวดด้วยความรัก และความเข้าใจ
ย่อมสามารถขจัดความอาฆาตอันชมชื่นได้นับพันชาติ"

โปรดได้จดจำบทเรียนและคำสอนนี้
นับว่ามีค่าอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ และกระแทกอย่างแรง...
จนบางครั้งเราได้เซถลาไป แต่นั่นความกระทบกระแทกย่อมไม่นำพาสู่ความกระเทือนแห่ง "ภายใน"

น้อมรับด้วยใจอย่างนอบน้อมต่อสภาวะที่เราได้เผชิญนี้อยู่

สู่เส้นทางอริยมรรคการดำเนินชีวิตตามเส้นทางอริยมรรค
เริ่มน้อมนำ "เรา" สู่ความเป็นอิสระมากขึ้น...

"สัมมามรรค ==> ทางสายนี้มิได้หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความทุกข์
แต่กลับเปิดให้เผชิญหน้าโดยตรงกับความทุกข์
และเป็นหนทางกำจัดทุกข์

อริยมรรคแปด...
คือ หนทางแห่งการดำรงอยู่อย่างรู้แจ้ง มีสติเป็นพื้นฐาน
ด้วยการฝึกสติ ท่านสามารถพัฒนาสมาธิจิต...ซึ่งจะช่วย
ให้ท่านบรรลุถึงปัญญา เพราะสัมมาสมาธิ...
ท่านจึงสามารถบรรลุถึงสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
และสัมมาวายามะ...

ปัญญาความเข้าใจซึ่งพัฒนาขึ้นนั้น
สามารถปลดปล่อย...ท่านให้เป็นอิสระทางแห่งทุกข์...
และก่อให้เกิดความสงบ ความเบิกบานอย่างแท้จริง"


จาก...หมุนกงล้อแห่งธรรม
คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่...

หน้า 194-195


Note; คำสอนไว้เตือนตนส่งผลต่อ "ปัญญา"

ทุกๆ ขณะจิตทบทวนต่อเองถึงการใคร่ครวญในการก้าวเดินทุกอย่างก้าวสู่เส้นทาง "อริยมรรค" เป็นบทที่ว่าด้วยการทบทวนตนเองอยู่เสมอ