Wednesday, October 11, 2006

เรียนรู้และเรียนรู้

เรียนรู้...และเรียนรู้
วันนี้...
...
ผ่าน..การทำข้อสอบ...แห่งบททดสอบ"ชีวิต"...
ได้อีกข้อ...คือ ความสุขใจ
ที่พึง..เตือนสติตน...
ให้พร้อม..เสมอ
กับการมีอยู่...และคงอยู่
ของลมหายใจ
ที่เข้าและออก
อย่างสม่ำเสมอ...
...
ประคองไว้...
อย่างรู้ตัวทั่วพร้อม
...
และมองลงไปให้ลึก
ภายใต้
คำพูด...อารมณ์...และความคิดที่เกิด

หลุด

กับความหลุด...หลุดอีกครั้ง ใน"ชีวิต"
หลุดออกมาได้จาก..สิ่งวุ่นๆ...และงุนงง สับสน
กับความไม่เข้าใจ...ในสิ่งที่ลึกแห่ง "ตน"
...
หลุด
นิ่ง
สงบ
และ
ยิ้มได้
พร้อมพลัง...แห่งตัวตนที่มีอยู่"ภายใน"

Tuesday, October 10, 2006

จิต..ใจแปลก...อีกแล้ว
กับการมอง "จิต"...ในวันนี้
ไม่นิ่ง...เลย
...
คืออะไร ที่เป็นสิ่งทำให้ "จิต"...เป็น
ความว้าวุ่น หรือสิ่งเร้า
แล้วอะไร คือ สิ่งเร้า...ที่เราจำต้องขจัดออกไป "ไม่"...
นิ่งๆ...
บอกตนเอง
รวบรวม...พลังที่มีอยู่แห่งภายในตน
กลับมาอีกครั้ง...
กับความเบิกบาน...ในจิตใจ

ความไม่พร้อม..ต่อการมีอยู่และความบ้า

ความไม่พร้อม...ต่อการมีอยู่
คืออะไร..คือความสงสัยกับความคิดของตนเอง อีกครั้ง
ความไม่พร้อม...ต่อการใช้ชีวิต..เยี่ยงคนอื่นฤา...
การวิ่งหนี..กฏเกณฑ์กระนั้นหรือ...หรือว่าคืออะไร...
แต่..ที่อยู่ ณ ตอนนี้คือความห่าง...
และการแยกออกจากจิต..และกาย...
ที่บางครั้งดูเหมือนหลอมรวมเข้า...
แต่บางครั้ง...ดันไปคนละทิศละทาง...
ไม่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน...
...ความบ้า...ที่มองเห็นอาจไม่เป็นเฉกเช่น...คนทั่วไป กระนั้นฤา...
หรือว่าอย่างไร...
การไม่ทำตามกฏเกณฑ์แห่งสังคม...นั้น คือ บ้า..
แล้ว...คนอีกหลายคนที่แปลกแยกออกไปเล่าไม่บ้า...หรือ...ว่าอย่างไร
...ทิ้งไว้เพื่อกลับมาทบทวน "ตน"...อีกครั้ง

Monday, October 09, 2006

ความซับซ้อนของชีวิต

เคยถามตัวเองไหมว่า...
ต้องการอะไร..ในชีวิต
สำหรับตัวตน..ถามตนเองอยู่เสมอ
...
คือ การแสวงหา..หาบางสิ่งบางอย่าง
ที่เข้ามาเติมเต็ม..
คือความรัก...คือความเข้า..หรือคืออะไร
บอกตนเองอย่างไม่ชัดแจ้งนัก
...
ลมหายใจและลึกลงไปแห่งจิตนั้น
ซับซ้อนยิ่งนัก...กับชีวิต
ว่าที่มีลมหายใจและประคองอยู่ทุกวันนี้...
เพื่ออะไร..และคืออะไรกันนะ...

วันนี้ที่ทำอะไรมากมาย...เราต้องการการยอมรับหรือ
ยอมรับไปเพื่ออะไร...
ได้มาแล้ว..แต่นั่นก็ยังไม่ใช่..และไม่ใช่
แล้วอะไร คือ ใช่ในคำตอบ ที่วนไปมาในจิตและห้วงคำนึง

ชีวิตคนเรานั้นแปลกมาก...แปลกที่ซับซอน..จะมากน้อย..ขึ้นอยู่กับ "บุคคลนั้น"
แปลก..แต่ก็มหัศจรรย์..กับสิ่งต่างๆที่มีเกิดให้ได้รับรู้...
วันนี้...คำถามก็ยังคงวนและเวียนอยู่..
ว่า..เราต้องการอะไรในชีวิต
และมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร...

Saturday, October 07, 2006

ความวุ่นวายที่มีเกิด..ในจิต

ความวุ่นวาย...ที่เกิดขึ้น..ในจิตใจ คือ อะไร
ถามตนเองเสมอว่า..ทำไมเราต้องรับสิ่งต่างๆ..
เข้ามาเก็บไว้มากมายใน..ความคิดนะ
...
เก็บและใส่รหัสเข้าไป...ฝังลึกในจิตใจ...
ยากที่จะลืม...เรื่องต่างๆ นั้นได้...
การฝึก..ให้ "จิต"..สงบนั้น
ฝึกง่ายนัก..หากอยู่ในที่นิ่งและเงียบ
แต่...จะยากมากนัก...
หากอยู่ท่ามกลางกระแสแห่ง...ความวุ่นวายนั้น

...
เป็นความท้าทายหรือไม่ไม่รู้..แต่ทุกวันนี้รู้สึก "ตัว"
ว่ามีโลกส่วนตัว...แห่งตัวตนมากขึ้น
พร้อมกับเฝ้าเพียรถามตนเองว่า...ต้องการอะไรใน"ชีวิต"
และมีชีวิตอยู่ไป..เพื่ออะไร

การตามหา สัจจะแห่งอารมณ์

ค่ำคืนนี้...นิ่งอีกครั้ง
ตามลมหายใจ..ไม่ให้ว้าวุ่นจนเกินไป
เรียนรู้..อารมณ์และความคิด...ที่มีและผลุดขึ้น

...
คืออะไร...กับโจทย์ในวันนี้
ชีวิตและการเดินทางอีกยาวไกล...แค่ไหน
ที่ต้องเดินไป..ถามตนเองเสมอ
ว่าอีกเมื่อไหร่...
แต่ก็ไม่เคยท้อในหัวใจ...

...
พยายามหาคำตอบ..แห่งความนิ่ง
ท่ามกลางความวุ่นวายที่มีอยู่...ในจิตใจนี้
กับการมักแยกตัวเอง..มาอยู่เงียบๆ...
กับการหาคำตอบ..แก่ตนเอง...ด้วย
อารมณ์...และจิตใจ..ที่ใครมักว่า "บ้า"...และเข้าไม่ถึง

...
คืออะไร...กับชีวิต
ที่มีอยู่...อย่างมองไม่เห็นสิ้นโค้งสุดท้ายของ "ลมหายใจ"